יום: 16 במרץ 2024

7xl7xlב-'7xl', היוצרים הצליחו לספק נרטיב משכנע עם שילוב ייחודי של אסטרטגיה ופעולה. סקירה זו מתעמקת בעלילה החדשנית, הגרפיקה, המשחקיות וערך הבידור הכללי שהמשחק מספק לשחקניו. "עלילה מרתקת: יותר מסתם משחק?"